Cadwaladers Cricieth

The Iris, 1 Lôn y Castell, Cricieth, Gwynedd, LL52 0DP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 523665

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://cadwaladers.co.uk/cymraeg/

Mae hufen iâ Cadwaladers wedi dod yn rhan fawr o'r diwylliant yn lleol ac mae eu henw da wedi lledaenu ymhell ac agos. Mae hufen iâ fanila enwog Cadwaladers ar gael bob amser yn ogystal â dewis eang o flasau hufen iâ eraill. Yn ogystal â bod yn siopau hufen iâ arbenigol, mae Cadwaladers hefyd yn gweini eu cymysgedd unigryw o goffi, siocled poeth blasus a'u te arbenigol ynghyd ag ystod eang o ddiodydd oer, gan gynnwys smwddis, ffrappes ac ysgytlaeth hufen iâ ffres. 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • WiFi am ddim
  • Derbynnir Cŵn
  • Toiled
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Gorsaf tren gerllaw