Y Caerwylan

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Min y Traeth, Cricieth, Gwynedd, LL52 0HW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522547

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reception@caerwylan.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://caerwylan.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae gwesty Caerwylan ar y lan ddwyreiniol ac mae'n debyg mai yma mae rhai o'r golygfeydd arfordirol gorau yng Ngogledd Cymru. Dyma'r lleoliad delfrydol i archwilio Eryri a Phenrhyn Llŷn. Mae dewis gwych, o draethau tywodlyd ac atyniadau o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i un o'r gwifrau zip hiraf yn Ewrop yn y gornel hardd a distaw yma yng Nghymru. Ar gyfer cerddwyr lleolir Caerwylan ar Lwybr Arfordir Cymru. O'r tu allan efallai ein bod yn edrych fel gwesty glan môr traddodiadol ond mae'r tu mewn yn ffres, modern, ymlaciol a chyfforddus. Ymlaciwch yn un o'r ystafelloedd gwely en-suite cyfoes, mae gan bob un o'r ystafelloedd ymolchi cawodydd pŵer cryf ac mae'r socedi trydanol yn y mannau perffaith ar gyfer eich holl atodion trydanol! Mae yr Ystafelloedd Gwely Dethol yn cynnig digon o ofod a moethusrwydd, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw. Ar ôl diwrnod o grwydro, ymlaciwch yn y bar a'r lolfa sy'n wynebu'r môr, lle mae bwyd baratowyd yn ffres yn cael ei weini gydag ystod o gwrw lleol ynghyd â lagers, gwirodydd traddodiadol a dewis amrywiol o winoedd. Tretiwch eich hun i seibiant yng Nghaerwylan. Gweler www.caerwylan.com am ragor o wybodaeth ac archebu ar-lein. Gwobr Aur Croeso Cymru 2014, 2015,2016,2017,2018 Gwobr Tystysgrif Rhagoriaeth TripAdvisor 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Gardd
 • Lifft
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Siaradir Cymraeg
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail