Blodau Eleri

34 Stryd Fawr, Cricieth, Gwynedd, LL52 0BT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522626

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page elerijones1954@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.blodaueleri.co.uk/

Gall Blodau Eleri gyflenwi blodau gwreiddiol, traddodiadol a modern ar gyfer pob achlysur. Maent yn siop flodau teuluol adnabyddus sydd wedi ennill gwobrau, ac wedi bod yn darparu blodau ac anrhegion o safon ers dros 100 mlynedd, ers 1903. Mae eu profiad, eu crefftwaith a'u cariad dwfn at flodau ar gael i chi i chwilio am yr anrheg berffaith i deulu neu ffrindiau, beth bynnag fo'r achlysur.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus