Llwyn Bugeilydd

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Criccieth, Gwynedd, LL52 0PN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522235 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07752 784358

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rroberts1948@icloud.com

Safle distaw, gwledig a gwastad, yn gyfleus ar gyfer Eryri a’r arfordir. Mae yna olygfa o’r Wyddfa a Bae Ceredigion o’r safle. Wedi ei leoli yng nghanol golygfeydd godidog, mae yma leiniau gwair taclus, gyda llwyni a blodau tymhorol yn dangos y safle ar ei orau. Mae’r bloc amwynderau yn cael ei gadw’n berffaith lân. Cyfleusterau maes chwarae. Cae i fynd â chi am dro, nesaf at y safle. Mynedfa llydan gyda rhodfa Tarmac. 16 amps. Tafarndai, siop, bwyty a chaffi 1 milltir.

Mwynderau

 • Toiled cemegol
 • Pwynt trydan
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siaradir Cymraeg
 • Fferm weithiol