Dwyfor Ranch Rabbit Farm and Animal Park

Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 523136

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@rabbitfarm.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.rabbitfarm.co.uk

Mae Dwyfor Ranch Rabbit Farm and Animal Park wedi ei leoli ym mhentref prydferth Llanystumdwy, rhwng trefi prysur Porthmadog a Phwllheli ar Ben Llŷn, Gogledd Cymru. Am dros 30 mlynedd, mae'r fferm wedi croesawu ymwelwyr i ryngweithio gydag ystod eang o anifeiliaid yn cynnwys rhai bridiau prin. O dan oruchwuliaeth oedolion, mae'r plant yn cael gafael â gwahanol mathau o anifeiliaid gan gynnwys cwningod, moch cwta a chŵn bach, yn ogystal â bwydo anifeiliaid mwy gyda llaw, fel geifr pigmi, alpaca, rhea, mulod, merlod, moch ac ŵyn.

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Cyfleusterau plant
  • Disgownt i grwpiau
  • Croeso i bartion bws
  • Croesewir grwpiau