Bron Eifion Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Cricieth, Gwynedd, LL52 0SA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522385

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@broneifion.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.broneifion.co.uk

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae'r Tŷ Gwledig rhestredig Gradd ll hwn yn edrych dros erddi hardd gyda golygfeydd syfrdanol o'r môr, ac mae'n llawn swyn, cynhesrwydd a lletygarwch, gan gynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau penwythnos, cynadleddau a chyfarfodydd, priodasau, gweithgareddau, chwaraeon dŵr ac, wrth gwrs, golff.
Dim ond taith 5 munud o'r traeth a Chastell Cricieth, mae'r gwesty hyfryd hwn yn lle perffaith ar gyfer seibiant byr.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Gwasanaethau Busnes
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Disgownt i grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail