Llety

Arddangos 1 - 6 o 12
Thumbnail

Betws Bach - Ffermdy Hanesyddol Rhestredig Gradd II

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod

Mae ffermdy Betws Bach yn adeilad hynafol yn dyddio'n ôl i 1675; llawn o gyffyrddiadau pensaernïol hanesyddol.

Betws Bach, Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810295 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Thumbnail

Hendre

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod

Mae Hendre yn ffermdy mawr, eang gyda dwy ystafell wely ddwbl en-suite ac ystafell wely gefaill. Ystafell ymolchi teuluol a ystafell gawod gyda sawna. Lolfa fawr gyda'r trawstiau derw gwreiddiol a chil pentan.

Rhoslan, Cricieth, Gwynedd, LL52 0NS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810295 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Thumbnail

Henfaes Guest House

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Gwely a Brecwast, Tŷ Llety

Tŷ mawr ar ben ei hun yw Henfaes wedi’i leoli ar ymylon y dref yn edrych dros Fae Ceredigion. Mae Henfaes yn cynnig y llety gorau a bwyd ardderchog gydag awyrgylch cyfeillgar.

Porthmadog Road, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522396

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page david.pryce@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.henfaes.com/

Thumbnail

Rhos Ddu

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bythynnod, Llety Hunan-Ddarpar

Mae croeso cynnes yn eich aros yn y bwthyn gwledig traddodiadol yma. Wedi'i leoli yng nghefn gwlad  gyda golygfeydd o'r Wyddfa a'r Parc Cenedlaethol.

Rhos Ddu, Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 720047 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Thumbnail

Rhos Wen

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod

Bwthyn unllawr yn ei ardd gysgodol ei hun ac mae'n cynnig llety eang y gall ffrindiau a theulu ei fwynhau, neu yr un mor wych i ddau fwynhau rhywfaint o amser clyd gyda'i gilydd.

Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 720047 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Thumbnail

Bron Eifion Hotel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Gwesty Gwledig, Gwesty gyda Bwyty

Mae'r Tŷ Gwledig rhestredig Gradd ll hwn yn edrych dros erddi hardd gyda golygfeydd syfrdanol o'r môr, ac mae'n llawn swyn, cynhesrwydd a lletygarwch, gan gynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau penwythnos, cynadleddau a chyfarfodydd, priodas

Cricieth, Gwynedd, LL52 0SA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522385

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@broneifion.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.broneifion.co.uk

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol