Rhos Wen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 720047 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Bwthyn unllawr yn ei ardd gysgodol ei hun ac mae'n cynnig llety eang y gall ffrindiau a theulu ei fwynhau, neu yr un mor wych i ddau fwynhau rhywfaint o amser clyd gyda'i gilydd. Gwyliwch yr adar a'r bywyd gwyllt o gwmpas a mwynhewch yr heddwch a'r llonyddwch ar gyfer y profiad o ddianc o fwrlwm bywyd bob dydd.  Eto, mae Rhos Wen ond 4 milltir o dref Criccieth gyda'i gastell, traethau Baner Las, bwytai a siopau diddorol. Mae teithiau cerdded gwych o'r drws yn ogystal â llwybr beicio y gallwch chi ymuno â fo o'r giât. Mae man storio diogel ar gyfer beiciau. Mae gan Rhos Wen 1 en-suite gyda Gwely Brenin, ystafell wely Dwbl a Gefaill. Ystafell ymolchi teulu. Cegin / ystafell fwyta mawr a lolfa gyfforddus gyda stôf aml-danwydd ar gyfer goleuo tân gyda'r nos. Mae lleoliad Rhos Wen mewn sefyllfa ganolog y gallwch chi fynd iddi ac archwilio sawl ardal. Eryri, Penrhyn Llŷn a Bae Ceredigion. Mae cymaint i'w wneud ar garreg y drws. Edrychwch ar y wefan.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau