Betws Bach - Ffermdy Hanesyddol Rhestredig Gradd II

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Betws Bach, Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810295 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae ffermdy Betws Bach yn adeilad hynafol yn dyddio'n ôl i 1675; llawn o gyffyrddiadau pensaernïol hanesyddol. Mae gan yr adeilad hud a chymeriad gyda waliau cerrig trwchus, trawstiau derw gwreiddiol a llefydd tân ingle-nook gyda stôf aml-danwydd. Yma fe welwch gymysgedd o'r hen a'r newydd - gyda chegin fodern, lolfa eang, pedair ystafell wely, ystafell gawod ac ystafell ymolchi teulu. Mae wedi'i leoli mewn man heddychlon sy'n edrych dros gaeau, gyda golygfeydd o Eryri ac mae'n cynnig safle delfrydol lle gallwch chi archwilio Penrhyn Llŷn neu Eryri. Gallwch ymuno â llwybr sy'n arwain i lawr i'r Llwybr Arfordirol neu ddod â'ch beiciau a mynd ar feic ar hyd un o'r llwybrau beicio sy'n mynd heibio'r lôn. O fewn dwy filltir mae bwyty rhagorol, parc gweithgaredd a fferm cwningod ar gyfer plant ifanc.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Fferm weithiol
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau