Rhos Ddu

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Rhos Ddu, Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 720047 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae croeso cynnes yn eich aros yn y bwthyn gwledig traddodiadol yma. Wedi'i leoli yng nghefn gwlad  gyda golygfeydd o'r Wyddfa a'r Parc Cenedlaethol. Yn cynnig heddwch a llonyddwch, eto dim ond 4 milltir o dref lan môr Cricieth gyda'i draeth, castell a siopau diddorol. Mae Rhos Ddu yn safle da o ble y gallwch chi edrych ar Eryri a Phenrhyn Llŷn. Mae gan y tŷ ddwy ystafell wely, ystafell wely maint y Brenin gydag en-suite ac ystafell ddwbl arall a phrif ystafell ymolchi gyda chawod dros y baddon. Mae'r bwthyn yn darparu encil hyfryd ar gyfer cyplau sy'n chwilio am gyrchfan rhamantus y tu allan i'r tymor - gyda chynhesrwydd a chysur. Mae'r perchnogion yn gofalu'n bersonol am y llety gan sicrhau bod yr holl westeion yn cael yr arhosiad perffaith.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau