Llety

Arddangos 1 - 6 o 165
Thumbnail

Beudy Mawr

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Lleolir y bwthyn yma yn Aberdaron, ar bwynt mwyaf gorllewinol Penrhyn Llŷn ac funudau I ffwrdd o'r Llwybr Arfordir. Mae yna ardal fyw fawr gyda stof llosgi coed, yn golygu ei fod yn lle delfrydol I ymlacio ar ddiwedd y dydd.

Anelog, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760345 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07794 147195

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@aberdaronfarmholidays.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.aberdaronfarmholidays.co.uk

Thumbnail

Hostel CellB

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Hostel

Arhoswch yn nhŷ heddlu Edwardaidd hanesyddol Blaenau Ffestiniog, sydd wedi'i drawsnewid i ddarparu ystafelloedd dorm cyfforddus yn ogystal â sinema a bar. Mae cegin hunanarlwyo fach ar gael neu gallwch chi gael diod yn y bar.

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 832001

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hostelcellb@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://cellb.org/

Thumbnail

Bryn Elltyd Eco Guest House

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwely a Brecwast, Tŷ Llety

Di-garbon - Mae'r holl ynni a ddefnyddir yn ynni gwyrdd, adnewyddadwy, gyda sawna a 3 pwynt i geir trydan . Tŷ unigryw rheolwr llechi o’r 1883 gyda ramp 600m a oedd yn arfer cludo llechi o’r mynydd i Rheilffordd Stêm Ffestiniog.

Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3TW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 831356 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07905 568127

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@ecoguesthouse.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ecoguesthouse.co.uk/

Thumbnail

Waterloo Hotel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwesty

Y lleoliad delfrydol ar gyfer darganfod golygfeydd syfrdanol arfordir a chefn gwlad Eryri. Ar dir y gwesty mae ystafelloedd modern ar steil porthdy. Maent yn cynnwys lle parcio.

Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710411

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@waterloo-hotel.info

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://waterloo-hotel.info/

Thumbnail

Plas Tan-yr-Allt Historic Country House

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Llety Gwesteion, Gwely a Brecwast, Tŷ Llety, Gwesty Gwledig, Gwesty

Tŷ Gwledig arobryn - llety moethus wedi'i leoli mewn 40 erw o goetir hynafol. Ar un adeg roedd yn gartref i William Maddocks, a adeiladodd y Cob ym Mhorthmadog a phentref cyfagos Tremadog.

Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 514591

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plastanyrallt.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.plastanyrallt.co.uk

Thumbnail

North Lodge

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Mae North Lodge yn dyddio'n ôl i 1790 ac, yn y gorffennol, roedd yn borthdy i Neuadd Cors-y-Gedol. Mae'n sefyll yn falch yn ei draean erw ei hun o ardd, dim ond dau funud o draethau tywodlyd a mynyddoedd garw.

Ffordd Gors, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2RJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/