Llety

Arddangos 1 - 6 o 245
Thumbnail

Erw Fair

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwely a Brecwast, Tŷ Llety

Tŷ carreg Cymraeg hyfryd, cain 19eg ganrif. Man cyfforddus, cyfeillgar, anffurfiol i deuluoedd, cyplau a grwpiau ymlacio. Brecwast ardderchog, pecyn cinio, parcio am ddim. Lolfa a cyfleusterau sychu.

High Street, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 872400

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page erwfair@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.erwfair.com/

Thumbnail

The Courthouse (Henllys)

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Tŷ Llety, Gwely a Brecwast, Llety Gwesteion

Gorsaf heddlu a llys yn Oes Fictoria, bellach mae The Courthouse (Henllys)  yn westy bach 4 seren cyfforddus mewn lleoliad heddychlon, unigryw ar lan yr afon, 3 munud o gerdded o ganol  pentref Betws-y-Coed.

Old Church Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710534

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page welcome@guesthouse-snowdonia.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.guesthouse-snowdonia.co.uk

Thumbnail

Dolgelynen

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Ffermdy, Gwely a Brecwast

Mae ffermdy Dolgelynen yn cynnig arhosiad cyfforddus ac ymlaciol ar fferm deuluol, weithredol defaid a llaeth yn Eryri. Mae'n ganolfan ddelfrydol ar gyfer cerdded a theithio ardal deheudir Eryri.

Pennal, Gwynedd, SY20 9JR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 702026

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page dolgelynen2026@gmail.com

Thumbnail

The Old Farmhouse

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Gwesteion

Mwynhewch y gwesty cyfforddus yma yn ein ffermdy anffurfiol, cyfeillgar sydd wedi ei adnewyddu.

Tyddyn Du, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2DW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 242711

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page timandsally@theoldfarmhouse.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.theoldfarmhouse.com

Thumbnail

Yr Hen Stablau

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod

Mae'r Hen Stablau yn stablau o'r 1840au sydd wedi cael eu hadnewyddu'n ddiweddar. Maent wedi'u lleoli mewn gerddi moethus ar lethr coediog ac iddo olygfeydd dros Ddyffryn Dyfi ger Machynlleth.

Pantlludw, Pennal, Gwynedd, SY20 9JR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 702218 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07966 912497

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page stay@selfcateringcottagewales.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://selfcateringcottagewales.co.uk/

Thumbnail

Caernarfon-Apartments.com

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Fflatiau â Gwasanaeth, Llety Hunan-Ddarpar, Llety Gwesteion

Pump uned ar wahân wedi’u lleoli mewn un adeilad wedi’i adnewyddu’n llwyr wedi’i leoli ar y Stryd Fawr, dau funud ar droed o Gastell Caernarfon. Safonau ystafelloedd gwestai sy'n cynnwys cyfleusterau cegin a golchi.

25-27 Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 800330

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page office@caernarfon-apartments.com