Llety

Arddangos 1 - 6 o 170
Thumbnail

Bungalow No. 1 Plas Talgarth

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bythynnod, Llety Hunan-Ddarpar

Byngalo gwyliau 5 seren wedi'i leoli yn Neheudir Eryri ger pentref hardd Aberdyfi. Seibiant byr ar gael, caniateir anifeiliaid anwes. Dwy ystafell wely (cysgu 4) a dwy ystafell ymolchi. Golygfeydd godidog. Cyfleusterau ar y safle.

Plas Talgarth, Pennal, Machynlleth, SY20 9LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 07719 882144

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gat7272@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plastalgarth.co.uk/

Thumbnail

Castle Cottage Restaurant with Rooms

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ty Bwyta gyda Ystafelloedd

Bwyty gydag Ystafelloedd, sy'n dyddio o'r 16eg ganrif, sy'n rhedeg teulu deuluol 5 seren, sef dau o'r tai hynaf yn Harlech, yn agos at y castell hynafol.

Y Llech, Harlech, Gwynedd, LL46 2YL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780479 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07789 597275

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glyn@castlecottageharlech.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.castlecottageharlech.co.uk/

Thumbnail

Glan-Y-Morfa

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Bythynnod, Ffermdy, Llety Hunan-Ddarpar

Ffermdy 300 mlwydd oed wedi'i adnewyddu'n wych, yn edrych dros aber Afon Dyfi a chefn gwlad syfrdanol Cymru.

Cwrt, Pennal, Gwynedd, SY20 9LD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0208 853 3591 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07719 814376

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glanymorfa@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.glanymorfa.co.uk/

Thumbnail

North Lodge

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Mae North Lodge yn dyddio'n ôl i 1790 ac, yn y gorffennol, roedd yn borthdy i Neuadd Cors-y-Gedol. Mae'n sefyll yn falch yn ei draean erw ei hun o ardd, dim ond dau funud o draethau tywodlyd a mynyddoedd garw.

Ffordd Gors, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2RJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Thumbnail

Gwesty Minffordd Hotel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwesty

Mae Gwesty Minffordd Hotel yn llawer mwy na gwesty yn Eryri, yn hytrach mae'n encil hudolus gyda bwyty da a bar clyd yn gweini ystod dda o winoedd a chwrw lleol traddodiadol.

Talyllyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761665

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hotel@minffordd.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://minffordd.com/

Thumbnail

Glampio Coed

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Glampio, Pod/Uned Gwersylla

Cabanau moethus wedi eu lleoli ar dir 2 acer o goedwig wrth ymyl arfordir Pen Llŷn, ger Aberdaron yng Ngogledd Cymru. Mae yna 7 caban ar y safle wedi eu hadeiladu gan y perchennog. Maent yn cynnwys  carthen Gymreig a dillad gwlau o safon uchel.

Coed y Llan, Rhoshirwaun, Gwynedd, LL53 8HL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 719180

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glampiocoed@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.glampiocoed.com/