Llety

Arddangos 1 - 6 o 164
Thumbnail

Hendre Mynach

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Parc Gwyliau, Teithiol a Gwersylla

Safle sydd wedi ennill gwobrau, 100m o draeth tywodlyd diogel, taith gerdded 20 munud ar hyd y promenâd i ganol Abermaw. Bloc cawod a thoiled, man golchi llestri, golchfa, siop gwerthu bwyd a siop drwyddedig.

Llanaber Road, Abermaw, Gwynedd, LL42 1YR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280262

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@hendremynach.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hendremynach.co.uk/

Thumbnail

Hendre

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod

Mae Hendre yn ffermdy mawr, eang gyda dwy ystafell wely ddwbl en-suite ac ystafell wely gefaill. Ystafell ymolchi teuluol a ystafell gawod gyda sawna. Lolfa fawr gyda'r trawstiau derw gwreiddiol a chil pentan.

Rhoslan, Cricieth, Gwynedd, LL52 0NS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810295 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Thumbnail

Godre'r Graig

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn Harlech, mae'r eiddo Edwardaidd hwn wrth droed y graig y mae Castell Harlech yn gorwedd arni.

Twtil, Harlech, Gwynedd, LL46 2UD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Thumbnail

Swallow Falls Complex

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Tafarn, Pod/Uned Gwersylla, Carafan a Gwersylla

Fe’i lleolir ychydig y tu allan i Fetws-y-Coed gyferbyn â rhaeadr harddaf Cymru. Mae gan y cyfleuster hwn ystod eang o lety ar gyfer pob chwaeth.

Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710796

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page swallowfallshotel@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.swallowfallshotel.co.uk

Thumbnail

Gwesty Porth Tocyn

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwesty Gwledig, Gwesty, Bythynnod, Pod/Uned Gwersylla, Gwesty gyda Bwyty, Llety Hunan-Ddarpar, Glampio

Mae Porth Tocyn yn fusnes teuluol sydd yn dathlu dros 70 mlynedd o wasanaeth llwyddiannus.

Bwlchtocyn, Abersoch, Gwynedd, LL53 7BU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713303 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07789 994942

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@porthtocynhotel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://porthtocynhotel.co.uk

Thumbnail

Yr Efail Swynol

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Croeso i Yr Efail Swynol, ein hafan ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri. Hen efail y gof oedd Yr Efail Swynol, a gafodd ei addasu ar gyfer byw ynddo fo yn y 1970'au.

Llanllechid, Bangor, Gwynedd, LL57 3LE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01923 261271

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page yrefailswynol@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.yrefailswynol.co.uk/