Llety

Arddangos 1 - 6 o 167
Thumbnail

Castle Cottage Restaurant with Rooms

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ty Bwyta gyda Ystafelloedd

Bwyty gydag Ystafelloedd, sy'n dyddio o'r 16eg ganrif, sy'n rhedeg teulu deuluol 5 seren, sef dau o'r tai hynaf yn Harlech, yn agos at y castell hynafol.

Y Llech, Harlech, Gwynedd, LL46 2YL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780479 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07789 597275

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glyn@castlecottageharlech.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.castlecottageharlech.co.uk/

Thumbnail

Hendre Mynach

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Parc Gwyliau, Teithiol a Gwersylla

Safle sydd wedi ennill gwobrau, 100m o draeth tywodlyd diogel, taith gerdded 20 munud ar hyd y promenâd i ganol Abermaw. Bloc cawod a thoiled, man golchi llestri, golchfa, siop gwerthu bwyd a siop drwyddedig.

Llanaber Road, Barmouth, Gwynedd, LL42 1YR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280262

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@hendremynach.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hendremynach.co.uk/

Thumbnail

Bala Backpackers

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Hostel

Wrth aros am fwy, mi fydd y pris yn llai! Am wyliau byr gwerth chweil o safon 4-Seren : Mae gwelyau sengl, mewn llofftydd gyda 2, 3, 4, a 5 gwely gyda chiwbicl ymolchi, yn rhoi naws o foethusrwydd na fyddech yn ei ddisgwyl i’r hostel yma.

32 Tegid Street, Bala, Gwynedd, LL23 7EL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 521700

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@Bala-Backpackers.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bala-backpackers.co.uk/

Thumbnail

The Bobbing Boats

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Mae’r bwthyn teras hardd hwn yn edrych dros harbwr distaw Borth-y-Gest, ac yn mwynhau golygfeydd gwych agored o’r mynyddoedd yr ochr draw i'r aber. Mae’r ystafelloedd yn olau ac wedi’u dodrefnu’n ddymunol ac mae yma ardd â digon o haul.

14 Sea View Terrace, Borth-y-Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01638 742974

Thumbnail

Machno

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

301 Maes Y Garth, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6EE

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07795 363292 | 07785 778455

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@louiseholgate.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.machno.net/tariff

Thumbnail

The Groes Inn

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Tafarn

Mae tafarn glyd gwledig gyda'r holl amwynderau sydd eu hangen arnoch am arhosiad gwych. Bendigedig gyda golygfeydd pellgyrhaeddol, tanau agored, bwyty sydd wedi ennill gwobrau ac ystafelloedd gwely hardd.

Tyn-y-Groes, Conwy, LL32 8TN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 650545

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@groesinn.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.groesinn.com