Hendre

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Rhoslan, Cricieth, Gwynedd, LL52 0NS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810295 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Hendre yn ffermdy mawr, eang gyda dwy ystafell wely ddwbl en-suite ac ystafell wely gefaill. Ystafell ymolchi teuluol a ystafell gawod gyda sawna. Lolfa fawr gyda'r trawstiau derw gwreiddiol a chil pentan. Cegin fwyta maint teuluol ac ystafell amlbwrpas. Wedi'i leoli milltir oddi ar y ffordd B4411 sy'n darparu cysylltiad hawdd, da ar gyfer pob ardal. Croesewir cŵn ac mae teithiau cerdded gwych o'r drws. Mwynhewch eich encil eich hun - i ffwrdd o'r dorf swnllyd. Lle i ddadflino ac i ffoi. Mae'n ddelfrydol ar gyfer seibiant yn y gaeaf pan fyddwch chi'n gallu cynhesu o flaen tanllwyth o dân yn y llosgwr coed. Dewch am seibiant rhamantus neu wyliau Sant Folant. Dim ots pryd byddwch yn aros yn Hendre, byddwch yn sicr o groeso cynnes gan y perchnogion sy'n edrych ar ôl y lle yn ofalus er mwyn sicrhau y cewch chi arosiad gwych. Edrychwch ar y wefan am argaeledd ac archebu ar-lein.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Fferm weithiol
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau