Siopau

Arddangos 1 - 6 o 139
Marchnad Bangor Market

Marchnad Leol Bangor

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Marchnadoedd/Marchnadoedd Ffermwyr

Marchnad wythnosol a gynhelir bob dydd Gwener ar Stryd Fawr Bangor o 9:00am-4.30pm. Gallwch siopa, cyfarfod, bwyta a mwynhau prysurdeb a chellwair eich Marchnad Leol gyfeillgar.

Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1PB

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07495 585757

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page theartisanmarketcompany@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.theartisanmarketcompany.co.uk/

Thumbnail

Canolfan Grefft Corris

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Crefftau/Anrhegion Cynnyrch Lleol Gwinllanoedd a Bragdai Dodrefn/Nwyddau Tŷ Gemwaith/Oriawr Nwyddau Lleol

Wedi'u gosod yn erbyn cefndir o fryniau coediog trwchus mae 9 stiwdio grefft annibynnol lle gellir darganfod crefftwaith o safon a'r straeon unigryw y tu ôl i bob crefft.

Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761584

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@corriscraftcentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corriscraftcentre.co.uk

Thumbnail

Blas Lôn Las | Ffarm Moelyci

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Becws Masnach Deg Cynnyrch Lleol Delicatessen Organig Siop Fferm

Blas Lôn Las yw lle mae'r gymuned yn cwrdd â bwydydd lleol. Dyma eich siop gymunedol leol sy'n cyflenwi ystod eang o lysiau, planhigion a blodau a dyfir yn lleol, bara, wyau, llaeth a chymaint mwy.

Lôn Felin Hen, Tregarth, Gwynedd, LL57 4BB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 602793

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page office@moelyci.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.moelyci.org

Thumbnail

The Candle Studio

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Crefftau/Anrhegion Nwyddau Lleol

Mae'r Candle Studio yn gwneud ac yn gwerthu ystod eang o ganhwyllau. Mae ardal y gweithdy i'w weld yn llwyr a gall ymwelwyr weld sut maen nhw'n gweithio gan ddefnyddio'r gwahanol ddulliau ar gyfer gwneud eu hamrywiaeth eang o gynhyrchion.

Uned 6, Canolfan Grefft Corris, Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761489

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://thecandlestudio.business.site/

Thumbnail

Panorama

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Ffotograffydd Oriel Gelf

Yn ogystal â detholiad cain o argraffiadau cyfyngedig o dirwedd Gogledd Cymru, mae Geraint yn cynnig ffotograffiaeth priodas broffesiynol, ffotograffiaeth portread stiwdio, ffotograffiaeth fasnachol a chynhyrchion a gwasanaeth argraffu a gorffen l

6 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674140

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@panorama-cymru.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.panorama-cymru.com/