Siopau

Arddangos 1 - 6 o 6
Thumbnail

Crefft Elidir

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Crefftau/Anrhegion

Croeso i Grefft Elidir. Wedi'i leoli yn Llanberis, Eryri, rydym yn llunio cynhyrchion Llechi Cymreig dilys i'ch manyleb! O'r siop ym Mharc Padarn gallwch chi hefyd brynu cofroddion ac anrhegion, wedi'u crefftio â llaw ar hen lechi Cymreig.

Unit 1 Parc Padarn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 871089

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page welshnames@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://welshnames.co.uk/

Thumbnail

Fferm Fêl yr Wyddfa | Snowdon Honey Farm

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Crefftau/Anrhegion Cynnyrch Lleol

Mae Fferm Fêl yr Wyddfa | Snowdon Honey Farm yn fusnes teuluol, wedi'i leoli ym mhentref Llanberis. Wedi ei sefydlu ers dros 30 mlynedd, mae'r busnes wedi tyfu i fod y sefydliad hynod, ond unigryw y mae nawr.

Cadnant, Stryd Fawr, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870218

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@snowdonhoneyfarmandwinery.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.snowdonhoneyfarmandwinery.co.uk/

Thumbnail

Fframia

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Oriel Gelf

Mae gweithdy ac oriel Fframia wedi bod yn gweithredu o eiddo yn Llanberis, gogledd Cymru ers dros 10 mlynedd. Yn ystod yr amser yma, maent wedi ennill llawer iawn o wybodaeth a phrofiad wrth werthu a fframio celf.

Unit 4, Parc Gwledig Padarn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870922

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@fframia.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.fframia.com/

Thumbnail

TW Hairdressing

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Trin Gwallt/Barbwr

Trinwyr gwallt dibynadwy a phrofiadol yn Llanberis. Os ydych chi'n chwilio am drinwyr gwallt medrus i wella steil eich gwallt, edrychwch ddim pellach na TW Hairdressing yn Llanberis.

Birmingham House, 6 Stryd Goodman, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 871386

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tw_hair14@icloud.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.twhairdressing.co.uk/

Thumbnail

Odyn Copr

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Crefftau/Anrhegion

Mae Odyn Copr yn gwerthu eitemau unigryw a wnaed â llaw ar y safle. Gwneir yr holl waith enamel ac addurno eitemau crefft pren yma a gallwch chi wylio wrth i bob darn gael ei greu.

Uned 3, Parc Gwledig Padarn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 871366

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page sam@odyncopr.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.odyncopr.com/

Disgrifiad Cryno

Rumdoodles

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Offer/Dillad Awyr Agored

Mae Rumdoodles yn Siop Awyr Agored & Bar Espresso yn Llanberis heulog. Coffi Ciwiaidd, dillad awyr agored, cacennau blasus, sanau, hetiau, ategolion a llawer mwy.

34 Stryd Fawr, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 872787

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@rumdoodles.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://rumdoodles.co.uk/