Siopau

Arddangos 1 - 6 o 13
Thumbnail

Crug Farm Plants

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Canolfan Arddio/Meithrinfa

Mae llawer o'r planhigion a welwch yn newydd - ni welir eu bod yn cael eu tyfu o'r blaen. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n eu hadnabod gan fod help wrth law.

Llanfair Is Gaer, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1TU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670232

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page mailorder@crug-farm.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.crug-farm.co.uk/

Thumbnail

Cyfarchion

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Crefftau/Anrhegion Nwyddau Lleol

Mae Cyfarchion, yng Nghaernarfon, yn cynhyrchu anrhegion hyfryd yn Gymraeg a Saesneg wedi'u gwneud â llaw . Mae Llinos wedi datblygu arddull unigryw a modern o ddylunio, pob un wedi'i wneud â llaw gan ddefnyddio Clai Polymer a Phapur Merwydden.

6B Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07795 461454

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llinos@cyfarchion.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.cyfarchion.cymru/

Thumbnail

Gray-Thomas

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Crefftau/Anrhegion

Yn union ar draws y ffordd i Gastell Caernarfon, mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl yn Gray-Thomas. Maent yn gwerthu dewis enfawr o anrhegion, dillad a chofroddion Cymreig, llawer ohonynt yn cael eu cyflenwi gan gynhyrchwyr lleol.

9-11 Pen Deitsh, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672602

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@gray-thomas.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gray-thomas.co.uk/

Thumbnail

Gwinllan | Perllan Pant Du

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gwinllanoedd a Bragdai Cynnyrch Lleol Nwyddau Lleol Masnachwyr Gwin

Mae Gwinllan a Pherllan Pant Du wedi ei lleoli ar lethrau Dyffryn Nantlle, Eryri. Mae'r busnes teuluol yn cynnwys Tŷ Bwyta a Siop fechan ar y safle. Mae cynnyrch Pant Du yn cynnwys Gwin, Seidr, Sudd Afal, Dŵr Ffynnon, a Mêl.

Y Wern, Penygroes, Caernarfon, LL54 6HE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 881819

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@pantdu.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.pantdu.co.uk

Thumbnail

Karen Jones Arlunydd

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Oriel Gelf

Bywyd yn Eryri wedi ei beintio gydag olew. Gellir gweld gwaith Karen ar y wê, yn yr oriel newydd ym Metws-y-Coed, Artworks neu trwy drefniant yn ei stiwdio yn Waunfawr.

Cilfechydd Barn, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650379 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07887 747869

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page celfkaren@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.karenjonesartist.com/hafan.html