Llety

Arddangos 1 - 6 o 15
Thumbnail

Beautiful Wales Luxury Holiday Cottages

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bythynnod, Llety Hunan-Ddarpar

Ysguboriau gwyliau moethus 5 Seren ar eiddo yn ymwneud â marchogaeth, sy'n edrych dros y traeth a'r môr yn Llanaber, Abermaw.

Ceilwart Ganol Farm, Llanaber, Abermaw, Gwynedd, LL42 1YS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280738 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07528 304000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jan@beautifulwales.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.beautifulwales.co.uk

Thumbnail

Hendre Mynach

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Parc Gwyliau, Teithiol a Gwersylla

Safle sydd wedi ennill gwobrau, 100m o draeth tywodlyd diogel, taith gerdded 20 munud ar hyd y promenâd i ganol Abermaw. Bloc cawod a thoiled, man golchi llestri, golchfa, siop gwerthu bwyd a siop drwyddedig.

Llanaber Road, Abermaw, Gwynedd, LL42 1YR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280262

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@hendremynach.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hendremynach.co.uk/

Thumbnail

Pandy

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Hen felin bannu, cafodd Pandy ei addasu'n gyfan gwbl a'i adnewyddu i safon uchel iawn. Gorffeniad pren derw drwyddo gyda dodrefn derw.

Tal Y Bont, Abermaw, Gwynedd, LL43 2AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 242626

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page holidays@rowenpark.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.rowenpark.com/

Thumbnail

Parc Carafanau Rowen

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Parc Gwyliau

Parc bychan distaw ar gyfer teuluoedd wedi’i leoli mewn cae gyda choed o amgylch ger nant fechan sy’n llifo o’r mynydd. Llwybr i’r traeth, ac mae pentref Talybont yn daith gerdded fer i ffwrdd.

Tal Y Bont, Abermaw, Gwynedd, LL43 2AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 242626

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page holidays@rowenpark.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.rowenpark.com/

Thumbnail

Sarnfaen Holiday Park

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Parc Gwyliau

"Parc Gwyliau yn cael ei redeg yn deuluol ar gyfer eich teulu chi! Mae Sarnfaen Holiday Park wedi'i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Talybont, Barmouth, Gwynedd, LL43 2AZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247241

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@sarnfaen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.sarnfaen.co.uk/

The Tilman

The Tilman

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Gwesteion

Wedi'i leoli yng nghanol Abermaw, mae'r Tilman ond ychydig funudau o gerdded i'r harbwr, y traeth a'r siopau. Mae gan bob ystafell en-suite modern, gyda chawodydd cerdded i mewn mawr ac mae ystafelloedd uwchraddol hefyd yn elwa o fath ar wahân.

Stryd yr Eglwys, Abermaw, Gwynedd, LL42 1EW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 281888

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@thetilman.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://thetilman.co.uk/