Llety

Arddangos 1 - 4 o 4

Bythynnod Coed Gelert

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod

Mae Bythynnod Coed Gelert wedi'u gosod ym mhentref prydferth Beddgelert. Mae'r pedwar bwthyn hunan-arlwyo cartrefol yn cysgu o bedwar i chwech o bobl, ac yn edrych allan dros Ddyffryn Glaslyn a'r mynyddoedd cyfagos.

Coed Gelert, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YQ

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07398 731472

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@eryricottages.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://eryricottages.co.uk

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Thumbnail

Bron Meirion

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Bwthyn mawr swynol mewn pentref hardd Nantmor uwchlaw Dyffryn Glaslyn. Yn agos at Rheilffordd Ucheldir Cymru. Cerddwch bryniau Eryri o ar garreg y drws. Beddgelert 1.5 milltir, Porthmadog 7 milltir, traeth 9 milltir.

Nantmor, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 450690

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tony@hirst-hafod.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hirst-hafod.co.uk/

Thumbnail

Tanronnen Inn

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Tafarn, Gwely a Brecwast

Lleolir y gwesty yng nghanol y pentref, sydd ym mhen pellaf bwlch godidog Aberglaslyn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri. Mae pob ystafell wedi’i dodrefu i’r safon uchaf. Ystafelloedd teulu ar gael, teledu ym mhob ystafell wely.

Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890347

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tanronnen@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tanronnen.co.uk

Plas Tan y Graig

Plas Tan y Graig

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Llety Gwesteion

Mae Plas Tan y Graig yn llety gwesteion gydag ystafelloedd o ansawdd gwesty, wedi'i leoli ym Meddgelert, sy'n cynnig lletygarwch cynnes, gwasanaeth o ansawdd uchel ac ystafelloedd cysurus.

Stryd Smith, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4LT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890310

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plastanygraig.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://plastanygraig.co.uk/