Llety

Arddangos 1 - 4 o 4
Thumbnail

Y Ganolfan Rheolaeth

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Gwesteion

Mae'r Ganolfan Rheolaeth yn sefydliad llety gwestai 4 seren, ac mae'n cynnig 56 o ystafelloedd gwely en-suite sydd wedi cyflawni Safon Aur Dosbarth Busnes Croeso Cymru. Mae gan llawer o'r ystafelloedd olygfeydd godidog o Afon Menai ac Ynys Môn.

College Road, Bangor, LL57 2DG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 365900

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@themanagementcentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.bangor.ac.uk/management_centre

Thumbnail

Llety Campws Prifysgol Bangor

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Campws, Gwesty Fforddiadwy

Wedi eu lleoli yng nghanol Gogledd Cymru mae ein llety wedi graddio yn llety campws 4* gyda mynediad hawdd i Barc Cenedlaethol Eryri ac i arfordir Ynys Môn a Gwynedd.

Ffriddoedd Building, Victoria Road, Bangor, LL57 2EN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 388088

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page aros@bangor.ac.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.bangor.ac.uk/stay

Thumbnail

The Garden Hotel & Restaurant

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Llety Gwesteion, Gwely a Brecwast

Lleolir y gwesty ar y Stryd Fawr yn agos at orsaf Bangor.

1 High Street, Bangor, LL57 1DQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 362189

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reception@gardenhotel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gardenhotel.co.uk/