Ffilm a Sioeau yn Theatr Derek Williams

  • 1 Ionawr 2024 - 31 Rhagfyr 2024

Ysgol Godre'r Berwyn, Bala, LL23 7RU

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@theatrderekwilliams.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.theatrderekwilliams.cymru/

Mae Theatr Derek Williams yn cael ei rhedeg yn rhannol wirfoddol i ddod â ffilmiau, dramau, cerddoriaeth fyw, a gweithdai o bob math i ardal Y Bala a thu hwnt.