Barod Amdani

Mae safon y diwydiant Barod Amdani yn gynllun hunan asesu sydd wedi'i gynllunio mewn partneriaeth â'r sefydliadau Cenedlaethol (Croeso Cymru, Tourism Northern Ireland, Visit Scotland a Visit England) er mwyn rhoi sicrwydd i bob sector o'r diwydiant twristiaeth, yn ogystal â sicrwydd i ymwelwyr, bod gan fusnesau brosesau clir ar waith a'u bod yn dilyn canllawiau gan y diwydiant a'r Llywodraeth.

Chwiliwch am y marc yma ar ein tudalennau llety, atyniadau a llefydd i fwyta i ddod o hyd i’r busnesau sy’n barod amdani!

Barod Amdani Graffeg