Llety

Arddangos 1 - 6 o 70
Thumbnail

Afon Rhaiadr Country House

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Gwely a Brecwast, Llety Gwesteion

Gyda bryniau o'i gwmpas, golygfeydd syfrdanol ac amgylchedd moethus, mae tŷ gwledig Afon Rhaiadr yn lle perffaith ar gyfer egwyl hamddenol oddi cartref.

Afon Rhaiadr, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2AH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 450777

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@afonrhaiadr.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.afonrhaiadr.co.uk/

Thumbnail

Beautiful Wales Luxury Holiday Cottages

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bythynnod, Llety Hunan-Ddarpar

Ysguboriau gwyliau moethus 5 Seren ar eiddo yn ymwneud â marchogaeth, sy'n edrych dros y traeth a'r môr yn Llanaber, Abermaw.

Ceilwart Ganol Farm, Llanaber, Abermaw, Gwynedd, LL42 1YS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280738 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07528 304000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jan@beautifulwales.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.beautifulwales.co.uk

Thumbnail

Betws Bach - Ffermdy Hanesyddol Rhestredig Gradd II

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Bythynnod

Mae ffermdy Betws Bach yn adeilad hynafol yn dyddio'n ôl i 1675; llawn o gyffyrddiadau pensaernïol hanesyddol.

Betws Bach, Ynys, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810295 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07769 864642

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhoscottages@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.rhos-cottages.co.uk/

Thumbnail

Bungalow No. 1 Plas Talgarth

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bythynnod, Llety Hunan-Ddarpar

Byngalo gwyliau 5 seren wedi'i leoli yn Neheudir Eryri ger pentref hardd Aberdyfi. Seibiant byr ar gael, caniateir anifeiliaid anwes. Dwy ystafell wely (cysgu 4) a dwy ystafell ymolchi. Golygfeydd godidog. Cyfleusterau ar y safle.

Plas Talgarth, Pennal, Machynlleth, SY20 9LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 07719 882144

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gat7272@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plastalgarth.co.uk/

Thumbnail

Carrog Farm Cottages

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Tri bwthyn fferm chwaethus mewn lleoliad cefn gwlad heddychlon gyda golygfeydd o'r môr. Ger traethau tywodlyd a llwybr arfordirol yn Llangwnadl, Tudweiliog a Nefyn.

Carrog, Llangwnadl, Gwynedd, LL53 8NL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 730670 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07815 793998

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@carrogfarm.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.carrogfarm.co.uk/

Thumbnail

Coed Gelert Holiday Cottages

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Pump o fythynnod modern o ansawdd uchel, yng nghanol y pentref gyda pharcio preifat. Yn llawn offer, gan gynnwys peiriant golchi llestri, cyfleusterau en-suite, ystafell amlbwrpas / ystafell sychu a gardd gyda phatio.

Coed Gelert, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YQ

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07484 923711

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@snowdonia-cottages.net

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.snowdonia-cottages.net/