Llwybrau Dyffryn Maentwrog a Llyn Mair

walking

Ceir rhwydwaith o lwybrau yn Nyffryn Maentwrog a Llyn Mair. Mae’r rhwydwaith a gafodd ei sefydlu yn niwedd yr 1980’au yn cynnwys dros 30km o waith cerdded. Er mwyn eich cynorthwyo ceir postiau rhifo ar bob cyffordd..

Pellter: 30.0 km / 18.6 milltir
Amcan amser: amrywiol
Map Arolwg Ordnans: OS Explorer OL18
Parcio: Plas Tan y Bwlch