Zip Roc 2019

  • 15 Mehefin 2019

Zip World, Chwarel y Penrhyn, Bethesda, LL57 4YG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 601444

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.zipworld.co.uk/rocks2019

Yr anrheg perffaith ar gyfer Sul y Tadau. Mae Zip Roc yn ŵyl o gerddoriaeth ac
adloniant wych wedi’i churadu gan Mike Peters o The Alarm. Cynhelir y digwyddiad er
budd Sefydliad Love Hope Strength unwaith eto eleni, gyda Chwarel y Penrhyn yng
ngogledd Cymru yn gefnlen drawiadol i’r cyfan. Prynwch eich tocynnau nawr ar gyfer
diwrnod anhygoel o gerddoriaeth byw, bwyd a diod, golygfeydd godidog a chwmni da.

Tocynnau ar gael.

Zip Roc Music Festival

Gwyliwch uchafbwyntiau Zip World Rocks 2018