Ystafell De Dwyryd

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, LL41 3YU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 772600

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plas@eryri.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.eryri.llyw.cymru/study-centre/tea-rooms

Mae Ystafell De Dwyryd ar y teras ym Mhlas Tan y Bwlch ac mae'n mwynhau golygfeydd ysblennydd dros Fro Ffestiniog. Dyma'r lle delfrydol i fwynhau cacen wedi ei gwneud gartref, powlen o gawl wedi'i wneud yn ffres neu frechdan wedi'i pharatoi'n ffres. Ar gyfer achlysuron arbennig, mae Te Prynhawn ar gael hefyd. Rhaid archebu'r rhain ymlaen llaw. Ar gyfer partïon mwy, mae hwn yn cael ei weini yn hen ystafell fwyta'r teulu Oakeley yn y prif dŷ. Mae cinio dydd Sul ar gael hefyd, rhaid archebu hwn ymlaen llaw gan fod lle yn brin. Pan nad ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer cyrsiau mae llawer o'r ystafelloedd yn y tŷ ar agor i chi ymweld â nhw a dysgu mwy am y cyrsiau maent yn eu cynnig yn ogystal â'r gweithgareddau eraill a gynhelir gydol y flwyddyn.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Parcio
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Croeso i bartion bws
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • Croesewir teuluoedd
 • Toiledau Anabl
 • Derbynnir Cŵn
 • WiFi am ddim
 • Talebau rhodd ar gael