Yr Efail Swynol

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llanllechid, Bangor, Gwynedd, LL57 3LE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01923 261271

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page yrefailswynol@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.yrefailswynol.co.uk/

Croeso i Yr Efail Swynol, ein hafan ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri. Hen efail y gof oedd Yr Efail Swynol, a gafodd ei addasu ar gyfer byw ynddo fo yn y 1970'au. Mae digon o le yma ar gyfer 6 o bobol mewn 2 ystafell gefaill, ac 1 dwbwl mawr. Os mai cerdded, mynydda, beicio, gweithgareddau anturus neu ymlacio ar lan y môr sy'n cymryd eich bryd, rydym mewn safel perffaith ar gyfer y llwybrau ac atyniadau anhygoel sydd gan Eryri a Gogledd Cymru i'w gynnig. Ni chaniateir anifeiliaid anwes.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Peiriant golchi ar y safle
 • WiFi ar gael