Ymgolli dy hun yn y Gogledd

Darganfod antur anhygoel, golygfeydd hudol a phrofiadau unigryw. Byw’r gaeaf ar hyd ffordd y Gogledd.

Y peth anoddaf i wneud yng Ngogledd Cymru yw cynnwys yr holl atyniadau yn eich taith! Mae cymaint ar gael– boed yn wyliau teuluol, mynd ar antur neu’n encil ymlaciol, mae ffordd y Gogledd yn cynnig popeth. Ymgolli dy hun mewn antur, bwyd a diod, hanes a’r teimlad cartrefol oddi cartref ar un daith. 

Atyniadau ac Antur - Uchafbwyntiau a Chynigion

Cerdyn Eryri - Snowdonia Pass
Llechwedd
Zip World - Pecynnau Antur
Glasfryn Parc
Sygun Copper Mine
Amgueddfa Morwrol Porthmadog
Trenau Bach
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

Cynigion Arbennig

Portmeirion
Trefeddian Hotel, Aberdyfi
Palé Hall, Llandderfel, Bala
The Royal Victoria Hotel, Llanberis
Celtic Royal Hotel, Caernarfon
Caerwylan Hotel, Criccieth
Ty’n Rhos Country House
Penmaenuchaf Hall Country House Hotel
Bron Eifion Country House Hotel and Restaurant, Criccieth
Morwendon House, Luxury Boutique Guest House, Barmouth
Ffynnon Luxury Boutique Accommodation, Dolgellau
Glampio Coed Glamping, Rhoshirwaun, Llŷn
Graig Wen, Dolgellau
Taldraeth, Penrhyndeudraeth ger Porthmadog

Darganfod Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd y Gogledd yn mynd a chi ar draws cefn gwlad Cymru, o fwyd nefolaidd y Wyddgrug tuag at gyrchfannau glan môr Fictoraidd i gestyll anferthol yr arfordir, trwy olygfeydd syfrdanol, gan orffen ar harddwch Ynys Môn. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Biking in Ogwen Valley

Digwyddiadau a Gwyliau

Ni fyddwch byth yn fyr o rywbeth i’w wneud pan yn Eryri Mynyddoedd a Môr, diolch i’r rhaglen helaeth o ddigwyddiadau drwy'r hydref a'r gaeaf.


Ymgolli Dy Hun - Graffeg Bwyd a Diod

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.