Y Gweithdy

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Anelog, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760345 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07794 147195

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@aberdaronfarmholidays.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.aberdaronfarmholidays.co.uk

Lleolir y byncws ddwy filltir o Aberdaron a munudau oddi wrth y Llwybr Arfordir. Ceir 3 ystafell wely, un i gysgu 8, un i gysgu 4 en-suite ac un i gysgu 3 en-suite gyda chegin ag ystafell fwyta i'w rhannu 

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Cadair uchel ar gael
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail