Y Crochan Café

Canolfan Grefft Corris, Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761437

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corriscraftcentre.co.uk/Where-to-Eat/

Mae Y Crochan Café yn gweini bwydlen flasus o fwyd a diod sydd wedi eu hysbrydoli gan Gymru. Mae yng nghanol 9 stiwdio grefft ac amrywiaeth o atyniadau twristaidd yng Nghanolfan Grefftau Corris. Mae WiFi am ddim hefyd. Mae'r fwydlen drwy'r dydd a weinir yng nghaffi Y Crochan yn cynnwys cynhwysion gwych sydd wedi cael eu tyfu, eu magu a'u cynhyrchu yng Nghymru. Mae eu bwydlen wedi'i hysbrydoli gan eu hamgylchedd ac argaeledd cynnyrch tymhorol ffres. Maent yn gweini caws pob blasus gyda dewis unigryw o gaenau gan gynnwys Mwstard Cymreig, Cennin crensiog a Madarch Garlleg. Mae'r caws pob i gyd yn cael ei greu o'u rysáit eu hunain gyda chynhwysyn cyfrinachol arbennig. Maent yn gweini amrywiaeth o frecwastau poblogaidd sydd ar gael trwy'r dydd, ac mae'r cownter cacennau'n llawn cacennau blasus wedi'u gwneud â llaw, gan gynnwys eu sgons eu hunain a Bara Brith arobryn. Mwynhewch y rhain gyda choffi wedi'i falu'n ffres neu bot o de. Wrth ymyl y caffi, wedi'i gysylltu â bwa mae Bwtri y Crochan, mae'r caffi yn ei ddefnyddio a gallwch chi hefyd. Fe welwch silffoedd o gynnyrch Cymreig, llawer ohono gan gynhyrchwyr lleol crefftwrol. Ymhlith yr eitemau mae siytni, jamiau, cyffeithiau, mêl, bisgedi, caws, cacennau, halen môr, bara lawr, te, coffi, cwrw Cymreig, seidr, gwin, wisgi, fodca a mwy.

Gwobrau

  • Thumbnail