Y Caffi Crefft - Yr Hen Siop

Dinas Mawddwy, Gwynedd, SY20 9JA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01650 531510

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page thecraftycafeltd@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://thecraftycafeltd.com/

Mae Yr Hen Siop yn gaffi cyfeillgar sy'n gweini diodydd poeth ac oer, brechdanau a chacennau blasus, ac mae hefyd yn lle gwych ar gyfer beicwyr a cherddwyr. Mae hefyd yn cynnig amgylchedd unigryw i annog pobl i ddod at ei gilydd a chymryd rhan mewn crefftio, ac mae yna lawer o eitemau hyfryd ar werth yn y caffi, pob un wedi'i wneud gan grefftwyr lleol. Mae yna rywbeth at ddant pob achlysur a chyllideb, o gardiau Cymraeg, gwlân wedi'i nyddu â llaw, sebonau naturiol wedi'u gwasgu'n oer a ffelt nodwydd i baentiadau olew a dyfrliw.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • WiFi ar gael
  • Taliad Apple
  • Toiledau Anabl
  • Derbynnir Cŵn
  • WiFi am ddim