Y Banc

39, Heol y Dŵr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6LW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 882688

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@anturnantlle.com

Siop cynnyrch a chrefftau lleol sy'n cael ei rhedeg gan fenter gymdeithasol di-elw er budd cynhyrchwyr lleol. Mae'r siop yn cynnwys amrywiaeth eang o gynnyrch lleol a chrefftau, yn cynnwys bwyd a diod, dillad, nwyddau i'r cartref, anrhegion a llawer mwy. Ar fodel cyfweithfa o gynhyrchwyr lleol mae'r siop unigryw hon yn cael ei gweithredu, sy'n golygu fod pob ceiniog o werthiant yn mynd yn uniongyrchol i'r cynhyrchwyr er budd busnesau annibynnol a'r economi leol.

Mwynderau

 • Croeso i bartion bws
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • WiFi am ddim
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod

Gwobrau

 • Thumbnail