Y Banc

39, Heol y Dŵr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6LW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 882688

Lle chwarae meddal yn arbennig i blant hyd at 5 oed (yn ddibynnol ar daldra). Mae'r cyfleusterau mewn adeilad aml-ddefnydd cyfforddus sydd hefyd yn cynnwys deli a siop cynnyrch lleol. Felly, tra bydd y plant yn mwynhau chwarae, gall yr oedolion fwynhau paned a siopa am grefftau lleol.
Maent yn cynnig cyfleusterau newid clytiau.

Mwynderau

  • Siop
  • Croesewir grwpiau
  • Toiled
  • WiFi ar gael
  • Pecynnau ar gael
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Gwybodaeth i ymwelwyr