Wildwood Designs Ltd

Studio Five, Aberuchaf, Abersoch, LL53 7UG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 712161

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@wildwooddesigns.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.wildwooddesigns.co.uk/

Mae Wildwood Designs yn gwmni dodrefn arbenigol, sy'n cynnig dodrefn o safon uchel, gan roi sylw arbennig i anghenion y cwsmer ac arddulliau unigol. Rydym yn defnyddio detholiad eang o goed, dyluniadau cyferbyniol gwahanol a'n profiad helaeth a enillwyd dros y blynyddoedd i greu'r hyn sydd ei angen arnoch ar gyfer eich cartref perffaith. 


Rydym hefyd yn darparu amrywiaeth hardd o ategolion ac anrhegion cartref o bob cwr o'r wlad. Yn ogystal â'n gwasanaeth llenni a chlustog ein hunain, yn teilwra i'ch union ddewisiadau.