Wavells Butchers Limited

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Bryn Williams

London House, Station Road, Llanrug, LL55 4AG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 673574

Dewch i siopa am y cig lleol gorau yn ein cigydd teuluol traddodiadol ym mhentref Llanrug, yn agos i Gaernarfon, a Pharc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru.