Tŷ Newydd Guest House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Conwy Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 641210

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tynewyddtrefriw@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tynewyddtrefriw.co.uk/

Fe’i lleolir yng nghanol pentref tlws ym Mharc Cenedlaethol Eryri, bedair milltir o’r A55 ym Metws-y-coed, naw milltir o’r A55 yng Nghonwy. Mae tafarndai / bwytai cyfeillgar yn agos. Gellir cyrraedd atyniadau gogledd Cymru’n hawdd oddi yma, gan gynnwys y llynnoedd, teithiau cerdded, y mynyddoedd, y trefi glan y môr, Gerddi Bodnant, y cestyll, a gellir chwarae golff, marchogaeth ceffylau, ymweld â'r sŵ mynydd, melinau gwlân a llawer mwy. Mae Lil ac Allan yn eich croesawu.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Dim Ysmygu
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael

Gwobrau