Tŷ Mawr Farm Cottages

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llanddeiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670147

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jane@tymawrfarm.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tymawrfarm.co.uk/

Dewis o 4 bwthyn swynol gyda digon o le, wedi eu gosod mewn cwrt preifat ar fferm weithredol 4 milltir o’r Wyddfa. Digonedd o le parcio. Caernarfon, Ynys Môn ac Eryri dim ond 5 milltir i ffwrdd. Wrth gyrraedd, cewch gacenni cartref. Mae gan pob bwthyn losgwr coed a gwres canolog. 100 erw i gerdded o gwmpas. Gostyngiad i gyplau. Llyfryn ar gael ar gais. WiFi am ddim ar gael.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Fferm weithiol

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail