Tŷ Mawr Farm

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llanddeiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670147

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jane@tymawrfarm.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tymawrfarm.co.uk

Ffermdy Cyfforddus gyda golygfeydd di-dor o'r Wyddfa. A leolir yn ganolog rhwng Caernarfon a’r mynyddoedd. Gwres canolog gyda thanau log mewn dwy lolfa, ystafell fwyta panelog ar wahân sy’n ddelfrydol ar gyfer y gwyliau ymlacio. Prydau bwyd gyda'r nos yn ddewisol. Mae pob ystafell en-suite ac yn helaeth iawn gyda hambwrdd diod a theledu Freeview. Llyfryn ar gael ar gais. Am ddim Wi-Fi ar gael.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Fferm weithiol

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail