Triathlon Llanc y Llechi

  • 18 Mai 2019 - 19 Mai 2019

Llanberis, Caernarfon, LL55 4UR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 723553

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@alwaysaimhighevents.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://alwaysaimhighevents.com/index.php?q=slateman-triathlon/slateman-home

Rhan gyntaf y Pencampwriaethau Antur, Triathlon a Duathlon Llanc y Llechi yw'r Triathlon Antur fwyaf Eiconig yng Nghymru.

Gan ddechrau yn Llanberis; calon hanes diwydiannol Eryri, mae'r Triathlon a Duathlon yn cyfuno golygfeydd godidog â heriau epig. Nofio yn nŵr croyw Llyn Padarn, rhedeg ar gyfuniad o lwybr a ffyrdd trwy'r chwareli llechi hanesyddol a beicio dros y mynyddoedd; i gyd yng nghysgod copa uchaf Cymru, yr Wyddfa. Mae'r cwrs beic pellter sbrint yn gyfan gwbl ar ffyrdd cwbl gaeedig gan ei wneud yn gyflwyniad perffaith i feicio pasys mynydd enwog Eryri.

I ddathlu ein 10fed Pen-blwydd, 2020 fydd y Llanc y Llechi mwyaf a gorau eto. Bydd tymereddau dŵr cynhesach, digwyddiadau ychwanegol dros y penwythnos ac awyrgylch parti wedi'i osod ymhlith y golygfeydd anhygoel Mae Camu i’r Copa yn enwog amdanynt am wneud hwn yn ddigwyddiad na ddylid ei golli o galendr unrhyw athletwyr.