Trefriw Woollen Mills

Main Road, Trefriw, Conwy, LL27 ONQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 640462

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@t-w-m.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.t-w-m.co.uk

Cewch weld y gwehyddu a’r tyrbin sydd yn cael ei yrru gan ddŵr. Gwehyddu: Dydd Llun - Dydd Gwener (ar wahân i Wyliau'r Banc) 10:00am - 1:00pm & 2:00pm - 5:00pm. Canol Chwefror - Canol Rhagfyr,
Mae cwiltiau tapestri Cymreig, rygiau teithio, brethyn cartref o wlân crai yn cael eu cynhyrchu yma ac maent yn cynhyrchu trydan euhunain. Gallwch weld peiriannau ychwanegol rhwng y Pasg a’r Hydref. Mae'r cynnyrch ar gael yn y siop yn cynnwys dodrefn meddal ac atodion wedi cael eu gwneud gan ddefnyddio  ffabrig eu hunain.

 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Siop
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus