Traeth y Graig Ddu

Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YH

Er yr enw, ychydig iawn o ddu a welir yn y traeth hwn! Mae traeth tywodlyd man y Graig Ddu yn berffaith agored a llydan. Daw’r enw ar y traeth o ochor orllewinol, ble caiff y tirlun ei ddominyddu gan garreg fawr, aml liw, ogofau a phyllau glan y môr (pan fo’r llanw allan) ac ardal sydd yn llawn bywyd gwyllt morol. Mae hanes naturiol yn nodwedd arall yma, diolch i’r twyni tywod lleol lle maent wedi eu datgan fel safle o ‘Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig’. Yn wahanol i’r arfer, fe gewch yrru ar y traeth yma - felly nid yn unig y mae’n le poblogaidd ar gyfer picnic ac adeiladu castelli tywod, ond mae hefyd yn boblogaidd gyda cychod pŵer a beiciau dŵr - ble ceir man arbennig ar eu cyfer. Mae hefdy cyfyngiadau ar gŵn.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus