Traeth Cricieth

Cricieth, Gwynedd, LL52 0HU

Caiff y ddau draeth yng Nghriccieth eu gwahanu gan y castell canoloesol blaenllaw a phwerus, sydd wedi ei leoli ar bentir bychan.  Mae’r traeth ddwyreiniol yn llawn cerrig man ac yn well i blant, gan fod y dŵr yn fas ac felly yn ei wneud yn fan fwy diogel iddynt chwarae. Mae yna barth gwahardd cychod a gwaharddiadau ar gŵn. Fe ddewch o hyd i Orsaf Bad Achub a maes parcio cyfleus.  Mae’r traeth dwyreiniol, sydd yn gymysgfa o dywod a cherrig man, yn ymestyn ar hyd ‘Marine Crescent’ i ‘Terrace Marine’, mae’r ddau draeth yn cael eu gwarchod oddi wrth dywydd gorllewinol ac yn cael eu cynhesu gan lif y Gwlff.  Pan fo’r llanw allan, daw’r ardal yn le poblogaidd i gerddwyr, oherwydd y golygfeydd godidog o Fae Ceredigion, mynyddoedd Eryri a golygfeydd tuag at ganoldir Cymru.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Siop