Tawny Owl Toys

Uned 2, Canolfan Grefft Corris, Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761234

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page madhouse40@hotmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corriscraftcentre.co.uk/

Yr athroniaeth yn Tawny Owl Toys yw dylunio cynhyrchion sy'n ddeniadol yn weledol, yn braf eu trin, yn ddiogel ac yn wydn, ac yn wahanol i'r hyn sydd ar gael ar y stryd fawr. Gwneir eu teganau a'u rhoddion â llaw yn ofalus, a thrwy fod yn llafurddwys yn fwriadol, rhoddir sylw manwl i fanylion ac unigolrwydd a fyddai'n amhosibl pe byddent yn cynhyrchu ar raddfa uchel. Mae'r rhan fwyaf o nwyddau'n cael eu gwneud yn hollol fewnol ac wedi'u teilwra'n arbennig ar gyfer eich plentyn ac felly maen nhw'n unigryw. Yn ymwybodol o'r angen i ddiogelu'r amgylchedd, pryd bynnag y bo hynny'n ymarferol, maent yn defnyddio coed caled lleol, wedi'u tyfu'n fasnachol a'u hail-blannu fel Ffawydd, Onnen, Sycamorwydden, Tulipwood Americanaidd, Derw a Castanwydden.

Gwobrau

  • Disgrifiad Cryno