Taith Gerdded Llechi Bro Nantlle

walking

‘Roedd trafferthion cludiant yn rwystr i ddatblygiad y diwydiant llechi yn Nyffryn Nantlle. Gyda dyfodiad tramffordd i’r cei yng Nghaernarfon yn 1828 ar gyfer cerbydau a dynnwyd gan geffylau, gwelwyd twf sylweddol yn chwareli Dorothea, Cilgwyn a Phen-ybryn. Yn 1848 addaswyd y dramffordd ar gyfer trên stêm. Yn y 1860au defnyddiwyd llawer o’r dramffordd wreiddiol fel rhan o’r rheilffordd newydd rhwng Caernarfon ac Afonwen, sef llwybr beicio Lôn Eifion erbyn hyn.

Ceir pum opsiwn

Rhostryfan / Rhosgadfan
Pellter:  8.0 km / 5 milltir
Amcan amser:  1.5 awr
Map Arolwg Ordnans: OS 254

Cilgwyn and Nantlle Area
Pellter:  7.1 km / 4.4 milltir
Amcan amser:  1.5 awr
Map Arolwg Ordnans: OS 254

Penygroes and Cilgwyn Area
Pellter:  6.3 km /  3.9 milltir
Amcan amser:  1 awr
Map Arolwg Ordnans: OS 254

Llanllyfni and Talysasrn Area
Pellter: 5.3 km / 3.3 milltir
Amcan amser:  1 awr
Map Arolwg Ordnans: OS 254

Nasareth and Nebo Area
Pellter:  8.0 km / 5 milltir
Amcan amser:  1.5 awr
Map Arolwg Ordnans: OS 254

Bro Nantlle
Bro Nantlle