Tafarn yr Afr

Glandwyfach, Bryncir, Gwynedd, LL51 9LJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 530237

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page thegoatinn@live.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.thegoatinn.org/

Wedi'i leoli ar yr A487 rhwng Porthmadog a Chaernarfon, mae bwyty Tafarn yr Afr yn cynnig bwydlen helaeth gyda'r nos yn ogystal â chinio Sul. Mae yna hefyd ystafell ddigwyddiadau sy'n ddelfrydol ar gyfer pob math o ddathliadau a chynadleddau. 

Gwobrau

  • Thumbnail