Swallow Falls Complex

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710796

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page swallowfallshotel@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.swallowfallshotel.co.uk

Fe’i lleolir ychydig y tu allan i Fetws-y-Coed gyferbyn â rhaeadr harddaf Cymru. Mae gan y cyfleuster hwn ystod eang o lety ar gyfer pob chwaeth. Mae’r dafarn yn cynnig 16 ystafell wely en-suite a hostel gyda 76 gwely yn ogystal â safle gwersylla gyda chawodydd a thoiledau. Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys bariau, bwytai, siop goffi, gerddi wedi’u tirlunio a lle chwarae i blant. Yn ogystal gellir chwarae pêl-droed pump bob ochr, pêl fasged a thenis bwrdd.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Pwynt trydan
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau