Spellbound Herbals

Uned 12, Canolfan Grefft Corris, Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07786 613208

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@spellboundherbals.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.paulbrett.plus.com/spellbound/ | https://www.corriscraftcentre.co.uk/Craft-Studios-Wales/Spellbound-Herbals/

Mae Spellbound Herbals wedi creu amrywiaeth o gynhyrchion llysieuol gwych sy'n annog iachau a chydbwyso o fewn y corff a'r meddwl. Mae'r cynhyrchion hyn yn defnyddio'r pŵer a dynnwyd o'r planhigion a'r olewau i wneud ystod lawn o feddyginiaethau naturiol a chyfannol. Mae Spellbound Herbals yn darparu i'w cwsmeriaid, hufenau llysieuol, sebon, trwythau a pherlysiau cymysg. Mae'r rhain wedi'u cynnwys ar ein safle gan ddefnyddio perlysiau, olew planhigion, cwyr gwenyn a hufenau llachar ysgafn. Mae Gwenyn Coch yn gwneud ein cynhyrchion llysieuol mor naturiol â phosib. Defnyddir cynhwysion llysieuol traddodiadol; hynafol a modern o bob cwr o'r byd ac maent wedi eu defnyddio'n ddiogel trwy'r oesoedd, yn rhan annatod o bob cynnyrch. Mae gan bob hufen nifer o gynhwysion llysieuol penodol a phob un wedi eu targedu i ofyniad personol i wella'ch iechyd a'ch lles.