Snowdonia Classic Campers

Pantmawr, Pantglas, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9DX

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07724 129667

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page contact@snowdoniaclassiccampers.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.snowdoniaclassiccampers.co.uk/

Mae Snowdonia Classic Campers yn cynnig llogi cerbydau gwersylla VW clasurol, ar gyfer gwyliau yn ac o amgylch Eryri, Pen Llŷn ac Ynys Môn. Mae'r cerbydau gwersylla wedi cael eu hadfer yn hyfryd ac yn fodern, gan sicrhau eu bod yn ddibynadwy, diogel a chysurus. Maent yn dod gyda chyfarpar llawn gyda phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer taith gwersylla, o fwrdd a chadeiriau, i'r agorwr poteli holl bwysig hwnnw. Mae llogi cerbyd gwersylla clasurol VW yn rhoi'r rhyddid i chi greu antur gwyliau eich hun, p'un ai ydych yn cymryd gwyliau penwythnos, neu'n dechrau ar antur hirach.

Mwynderau

  • Parcio
  • Derbynnir Cŵn
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Croesewir teuluoedd