Small Barn | Graig Wen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Graig Wen, Arthog, Gwynedd, LL39 1YP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250482

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@graigwen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.graigwen.co.uk/

Mae Small Barn yn safle eang ar gyfer archwilio'r atyniadau niferus o amgylch aber yr Afon Mawddach ger Dolgellau ac Abermaw yn Eryri. Mae'r bwthyn 2 ystafell wely, lle croesewir anifeiliaid anwes, yn rhannu'r un to llechi Cymreig enfawr y felin torri llechi Fictoraidd sydd wedi'i haddasu, â'r bythynnod eraill yn Graig Wen, sydd wedi'u lleoli mewn lleoliad eithriadol yn edrych dros Aber Mawddach ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mynediad uniongyrchol i lwybrau beiciau/troed ar lan y dŵr, sy'n cysylltu Abermaw â Dolgellau. Llwybrau cerdded i dafarndai, rhaeadrau a mynyddoedd o'r drws. Traethau tywodlyd, atyniadau teuluol, siopau o fewn 5 munud o daith modur.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Derbynnir cardiau credyd
 • WiFi am ddim
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Cadair uchel ar gael
 • Parcio
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Llwybr beicio gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail