The Slater's Arms

Stryd Y Bont, Corris, Gwynedd, SY20 9SP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761324

Tafarn hen ffasiwn sydd yn gweini cwrw da, mae rhan fwyaf o’r fwydlen wedi ei wneud gartref gyda chynhwysion Cymreig. Y pryd mwyaf poblogaidd yw'r pastai stêc a chwrw, mae pobol yn dod yn ôl ac yn ôl i’w gael. Caiff y cyri ei wneud gartref gyda chig eidion neu gig oen Cymreig. Mae pizza wastad yn opsiwn da i’r plant. Croesewir plant a chŵn sy’n ymddwyn yn dda.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Gorsaf bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • WiFi ar gael
  • Taliad Apple
  • Derbynnir Cŵn
  • WiFi am ddim