Siop Melin Meirion

Dinas Mawddwy, Gwynedd, SY20 9LS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01650 531311

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@meirionmill.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http:www.meirionmill.co.uk

Mae siop Melin Meirion yn cynnig profiad siopa cynnes a chroesawgar mewn lleoliad unigryw. Cewch darganfod gorchuddion gwely Cymreig traddodiadol, carthenni, dillad ac ategolion, sliperi croen dafad, crefftau ac anrhegion ar gyfer y ty a’r ardd. Ymlaciwch yn y siop goffi, enwog am scons caws cartref. Hefyd yn cynnig te prynhawn, byrbrydau a detholiad demtasiwn o cacennau a diodydd. Mynediad hawdd oddi ar yr A470 gyda digonedd o le parcio yn rhad ac am ddim. Tiroedd gyfeillgair i gwn a thaith gerdded goetir i Maen Goffa Brenin Arthur.

Mwynderau

 • Parcio
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Talebau rhodd ar gael