Siop Iard Pwllheli

13 Stryd Moch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 613006

Mae gan Siop Iard ddwy siop yng Ngwynedd. Mae un yn nhref hanesyddol Caernarfon ac mae'r llall yn nhref glan môr boblogaidd Pwllheli.
Yn y ddwy siop gallwch brynu gwaith gan artistiaid Siop Iard a'u gweld yn gweithio yn y gweithdai agored ar y safle. Mae'r gwaith sydd ar werth yn cynnwys gemwaith wedi'u gwneud â llaw mewn Aur, Arian, porslen, haearn, pres a chopr, rhai yn cynnwys gemau gwerthfawr. Mae yma hefyd ystod o Gelf Llechi defnyddiol ac addurniadol gwreiddiol.

Gyda'r waliau gwyn a chypyrddau niferus yn llawn trysorau diddorol, yn y siop ym Mhwllheli cawn argraff o le cyfoes bywiog. Y mae llawr hir y siop yn cyfleu agosatrwydd sy'n eich temtio i bori'n hamddenol yno, tra mae'r gweithdai bychain yn y cefn yn eich atgoffa bod y darnau a werthir yn y siop wedi eu gwneud â llaw gan y crefftwyr.

Perchnogion Siop Iard yw Angela Evans, Dave Stephen ac Ann Catrin Evans. Mae Elin Mair, Charlotte BellisHanna Liz yn aelodau Siop Iard.